Kunde evaluering / undersøkelse

AtechS AS har utarbeidet et excel regneark for enkelt å vurdere en leverandør.
Dette er tilpasset for både service leverandører og leverandører som er mekanisk produksjonsbedrift.
Dette kan tilpasses ditt firma sitt behov.

Ta kontakt med AtechS AS for en samtale rundt kundetilfreds underøkelser.
AtechS AS kan påta seg oppgavene med å gjennomføre en evaluering og godkjennelse av ditt firma sine leverandører.
Både kritiske og ikke kritiske leverandører.
Vi bistår også om ditt firma trenger å revidere en underleverandør.