GAP Analyse

Gap-analyse er en modell som ser på avstanden mellom forventninger og opplevde/oppnådde resultater eller en bedrifts faktisk og mulige resultater. En markedsfører bruker gap-analyse til å danne seg et bilde av avstanden mellom forventet mål og oppnådd resultat som ledd i utviklingen av «gap-reduserende» strategier.

Den enkleste formen for konseptuell gap-analyse innen markedsføring er å betrakte forbrukeres «behov» som avstanden mellom ønsket og faktisk tilstand.

En bedrift kan beskrive sin nåsituasjon og ønsket situasjon og identifisere forskjellene mellom dem for å lage en strategi for å fylle gapet.

AtechS AS tilbyr GAP-analyser for å informere og avdekke utviklingspotensialet i forhold til nye krav og føringer i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.