Prosjektbistand

Bistand innen QA for prosjekter?

Vi har kompetanse og bred erfaring innenfor HMSK, og kan bistå ved store og små prosjekt.

Atechs AS har personell som har lang erfaring med prosjektarbeid og har evnen til å arbeide i team.

Vi verdsetter høy kvalitet og integritet i vårt arbeid. Som kunde er du tjent med en leverandør som kjenner fagområdet og som kan bidra til å løse deres spesifikke behov.