ISO 45001 – Ledelsessystemer for miljø

ISO 45001 er verdens internasjonale standard for helse og sikkerhet på arbeidsplassen, utstedt for å beskytte ansatte og besøkende mot arbeidsrelaterte ulykker og sykdommer.
ISO 45001-sertifisering ble utviklet for å redusere eventuelle faktorer som kan forårsake uopprettelig skade for ansatte og bedrifter.
Dens standarder er et resultat av stor innsats fra en komité av helse- og sikkerhetsstyringseksperter som så nøye på en rekke andre tilnærminger til systemadministrasjon – inkludert ISO 9001 og ISO 14001.
I tillegg ble ISO 45001 utformet for å ta hensyn til andre eksisterende hms-standarder, som OHSAS 18001 – i tillegg til ILOs arbeidsstandarder, konvensjoner og sikkerhetsretningslinjer.

AtechS AS kan hjelpe deg med å få på plass et styringssystem for arbeidsmiljø i henhold til ISO 45001.

AtechS AS kan tilby:

 • Sertifisering iht. ISO 45001
 • Etablere handlingsplan med tiltak, ansvar, frist og virkningsmidler for arbeidsmiljø, helse og sikkerhet
 • Kartlegge kontekst, risiko og muligheter innen arbeidsmiljø, helse og sikkerhet innen hele organisasjonen
 • Identifisere myndighetskrav og kundekrav innenfor arbeidsmiljø, helse og sikkerhet (samsvarsvurdering)
 • Etablere arbeidsmiljøpolitikk (eventuelt integrere denne i kvalitetspolitikken)
 • Etablere målbare mål innenfor arbeidsmiljø, helse og sikkerhet (eventuelt integrere i kvalitetsmål)
 • Avklare ansvar knyttet til oppgaver/roller i arbeidsmiljø, helse og sikkerhet
 • Kartlegge kompetanse og kompetansebehov innenfor arbeidsmiljø, helse og sikkerhet
 • Etablere prosedyre for kommunikasjon (internt mellom forskjellige nivå og funksjoner i organisasjonen, eksternt med kontraktører og andre besøkende på arbeidsplassen, samt mottak/dokumentasjon/besvarelse henvendelser fra eksterne parter)
 • Etablere prosedyre for arbeidstakernes deltagelse og konferering
 • Etablere prosedyre for å identifisere mulige nødssituasjoner og reaksjon på slike situasjoner (beredskapsplan, dimensjonering av beredskapsgruppe)
 • Etablere prosedyre for analyse av hendelser (granskningsprosedyre, evnt. integrere denne i eksisterende prosedyre for avvik, korrigerende og forebyggende hendelser)