Konsulent og opplæring

Dra nytte av ekspertisen og erfaringen til en senior ISO-konsulent for å forbedre ditt kvalitetsstyringssystem eller støtte ISO-implementeringen. Denne tjenesten kan brukes som frittstående rådgivning, opplæring eller i tillegg til noen av våre andre tjenester.

Beskrivelse
Vår ISO 9001 konsulent tjenester er rettet mot selskaper som ønsker personlig rådgivning og hjelp fra våre profesjonelle ISO konsulenter. Dette er en ekstremt fleksibel løsning som kan bestilles på timebasis eller over lengre periode, basert på ønsker og behov.

Slik bruker du vår konsulent tjeneste
Det er ingen faste applikasjoner fordi det er du – kunden – som bestemmer hva vår konsulent gjør. Eksemplene nedenfor er imidlertid både typiske og representative for hvordan denne tjenesten brukes.

 • Løse oppstartsproblemer
  Det er ganske normalt at selskaper føler seg tapt i de første stadiene av ISO-implementering. Hvis du sliter med å få en start eller har står fast og er usikker på hvordan du skal gå frem, kan vi hjelpe.
 • Etablere støtte
  Det er ikke uvanlig at ISO-implementeringer stopper opp på grunn av motstand fra ledere eller mangel på lederstøtte. Hvis implementeringen din hindres av bedriftspersonell, la ekspertene våre hjelpe. Vi vet hvordan vi skal skape «støtte» og entusiasme blant ledere.
 • Øke effektiviteten
  Implementering av ISO kan virke som «enkelt» for mange selskaper. Men er alle prosesser utviklet og implementert uten unødvendig byråkrati? Er det effektivitet å oppnå? Hvis du vil være sikker på at kvalitetsstyringssystemet ditt er så effektivt som mulig, kan du la konsulentene våre gjennomgå prosessene dine og bidra med innsikt og beste praksis.
 • Fjerne hindringer
  Det er ikke uvanlig å treffe en form for hinder under implementering. Hvis du sliter med å tilpasse et ISO-krav til din spesifikke situasjon, utmerker våre konsulenter seg med å analysere prosessene dine og formulere en løsning selv under de mest komplekse omstendighetene.
 • Adressere kritiske prosesser
  Selskaper med høy risiko eller sensitive prosesser kan kreve spesiell kompetanse for å håndtere alle nyanser på riktig måte. Våre konsulenter har den kompetansen og ferdighetene som er nødvendige for å vurdere et bredt spekter av faktorer når de utvikler en kritisk tilpasset løsning.
 • Klargjøre for sertifiseringsrevisjonen
  Sertifiseringsrevisjonen kan være en nervepirrende opplevelse. Våre konsulenter kan forbedre din sjanse til å bestå revisjonen og bli sertifisert. Vi vil forberede dine ansatte, gi veiledning om samhandling med revisorer, dele vår innsikt i de vanligste revisjonsrisikoene og gjennomgå bekymringsområder.
 • Beholde sertifisering
  Noen selskaper slapper av etter å ha oppnådd ISO-sertifisering. Men revisorene dine vil med jevne mellomrom gå tilbake for å vurdere fortsatt samsvar og til og med forbedring av QMS. Våre konsulenter kan bidra til å gi bevis til eksterne revisorer om at din QMS er sentral i måten organisasjonen din opererer på, og at prosessene kontinuerlig forbedres.
 • Forbedre et ikke fungerende QMS
  Mange selskaper er hindret av ISO-systemer som har blitt dårlig implementert og lider av ineffektivitet og overdreven byråkrati. Våre konsulenter vil gjennomgå dine prosesser og dokumentasjon, og få deg godt tilbake på sporet med anbefalinger for forenkling og forbedring.