Engineering

Lang erfaring som Rør Ingeniør, Prosjekt Ingeniør, Ingeniør Leder og Prosjekt Leder innen Olje&Gas. Offshore og landbaserte anlegg. Alt fra studier, ingeniør fase, fabrikasjon og installasjons planlegging. Samt oppfølging av fabrikasjon og installasjon av prosjekter.

Dekker: Rør, tanker og struktur fabrikasjon og installasjon på skidder, offshore installasjoner og landanlegg.

Ta kontakt om din bedrift har behov for tjenester innen dette segmentet.

Kan tilby følgende tjenester:

 • Design, layout og Rådgivende tjenester innen fagfeltene: rør, tanker, support og struktur
 • Design gjennomgang med fokus på kunde krav, standarder, HMS, muligheter for tilkomst, vedlikeholds filosofi, fabrikasjons og installasjonsmetoder
 • Prosjekt gjennomførings planlegging
 • Fabrikasjons og installasjons planlegging
 • Etablering og validering av rør spesifikasjoner
 • Sjekk av tegninger opp mot 3D design
 • Sjekk av tegninger opp mot gjeldene standarder og kunde spesifikasjoner
 • Material liste for innkjøp
 • Sjekk av design opp mot P&ID, kunde krav og layout tegninger før utgivelse til fabrikasjon og installasjon
 • Støtte under kunde møter, design gjennomgang, kunde oppfølginger, kunde revisjoner og fabrikasjons tester (FAT)
 • Sluttdokumentasjon
 • Oppfølging av underleverandører

Inngående kjennskap innen følgende standarder

 • «Norsok»
 • «TR2000» – Equinor
 • «ANSI»
 • «ASME»
 • «ASTM»
 • «API»
 • «ISO»