EN1090 – CE-merking av stålkonstruksjoner

NS 1090 er en kvalitetsstandard for utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner.

For alle fabrikkerte stålkonstruksjoner levert på norske byggeplass er det et gjeldende juridisk krav i henhold til den nye byggevareforordningen, CPR, at de er CE-merket. NS 1090 er den gjeldende ordningen, og den eneste ordningen som i sin helhet sikrer slik CE-merking.

AtechS AS tilbyr rådgivning og bistand i forbindelse med etablering og tilpasning av et produksjonskontrollsystem, i henhold til kravene gitt i standarden EN 1090.

CE-merking av lastebærende komponenter iht. EN 1090 berører i varierende grad alle aktører i kjeden fra produksjon av grunnmaterialet til produksjon av bærende komponenter og byggesett. Fra 1.juli 2014 skal produsenter og leverandører av lastebærende komponenter og byggesett være sertifisert iht. EN 1090-1 og starte CE-merking.

Produksjon defineres som de arbeidsoperasjoner som kreves for å fremstille en komponent. Eks. forberedelse, sveising, mekanisk feste, montering, prøving samt dokumentasjon av deklarerte egenskaper.