ISO 14001 – Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

ISO 14001 er den internasjonale standarden som spesifiserer krav til et effektivt miljøstyringssystem (EMS). Det gir et rammeverk som en organisasjon kan følge, i stedet for å etablere krav til miljøytelse.

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO) definerer et miljøstyringssystem som «en del av styringssystemet som brukes til å håndtere miljøaspekter, oppfylle samsvarsforpliktelser og håndtere risikoer og muligheter.» Rammeverket i ISO 14001-standarden kan brukes innenfor en plan-do-check-act (PDCA) tilnærming til kontinuerlig forbedring.

AtechS AS kan tilby:

 • Sertifisering iht. ISO 14001
 • Etablere handlingsplan med tiltak, ansvar, frist og virkningsmidler
 • Kartlegging kontekst, risiko, muligheter og miljøaspekter innen hele organisasjonen
 • Etablering av avfallsrutiner
 • Identifisere myndighetskrav og kundekrav innenfor ytre miljø, helse og sikkerhet (samsvarsvurdering av lover og forskrifter)
 • Etablere politikk for ytre miljø
 • Etablere målbare mål innenfor ytre miljø
 • Kartlegge kompetanse og kompetansebehov innenfor ytre miljø
 • Etablere prosedyre for kommunikasjon (internt mellom forskjellige nivå og funksjoner i organisasjonen, eksternt med kontraktører og andre besøkende på arbeidsplassen, samt mottak/dokumentasjon/besvarelse henvendelse fra eksterne parter)
 • Opplæring
 • Driftskontroll
 • Etablere prosedyre for å identifisere mulige nødssituasjoner og reaksjon på slike situasjoner (beredskapsplan, etablering av beredskapsgruppe)
 • Etablere prosedyre for analyse av hendelser (granskningsprosedyre, evnt. integrere denne i eksisterende prosedyre for avvik, korrigerende og forebyggende hendelser)
 • Kjemikaliehåndtering (etablere stoffkartotek, risikovurdere kjemikalier)
 • Risikovurdering